Chính sách bảo mật

Funcup hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này nêu chi tiết các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do tại sao chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn và quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân sau từ người dùng:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ IP
 • Thông tin về thiết bị (như loại thiết bị, hệ điều hành và trình duyệt)

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp nội dung và dịch vụ được cá nhân hóa
 • Gửi tin nhắn tiếp thị
 • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi
 • Phân tích xu hướng và thống kê
 • Tìm và ngăn chặn gian lận

Bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận để bảo vệ thông tin, chẳng hạn như mã hóa.

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau đây:

 • Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người giúp chúng tôi vận hành trang web và dịch vụ của chúng tôi
 • cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác khi yêu cầu bởi luật pháp

Quyền của bạn

Bạn có các quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của bạn:

 • Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một bản sao thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ.
 • Quyền chỉnh sửa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp nhất định.
 • Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp nhất định.

Liên hệ chúng tôi ngay nếu như bạn có bất kì thắc mắc nào.